PREUZMITE PREZENTACIJU
Ovo je externi link. Ukoliko nastavite nova strana će biti otovrena.
Skrolujte stranicu do kraja i kliknite na link "Download Link: ravex.exe".
Raspakujte fajl u RUT vašeg hard diska i potom pokrenite "autorun.EXE"